สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว

มูลนิธิเด็กกำพร้าของวัดสระแก้ว มีเด็กกำพร้าอยู่มากกว่า 2,400 คน ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในวัยระหว่าง 3 – 18 ปี โดยที่ไม่มีผู้ปกครองดูแล (หรืออาจเป็นเพราะครอบครัวพวกเขาไม่สามารถที่จะดูแลพวกเขาได้) และทางวัดกำลังดำเนินการสร้างโรงเรียนอนุบาล ให้เท่าเทียมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมกว่าทางวัดหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักคือบริษัท CP ( 7eleven ในประเทศไทย) ในฐานะที่เด็กเหล่านี้ต้องการการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ด้วยการศึกษาที่ดีจะทำให้พวกเขามีโอกาสที่ดีและประสบความสำเร็จเมื่อหลังจากที่จบการศึกษาจากที่แห่งนี้มูลนิธิของทางวัดสระแก้วถูกสร้างขึ้นในปี 1942 โดยหลวงพ่อ ในเวลานั้นมีเด็กเพียงแค่ 10 คน แต่ทุกวันนี้มีเด็กมากกว่า 2400 คน ที่มาจากทั่วประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 2009 ศ. ดร. อักษรศาสตรบัณฑิต, นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต,พระมหาไพเราะ ฐิตสิโล เป็นเจ้าอาวาสวัด แต่เขาเป็นมากกว่าพระภิกษุสงฆ์ – เขาจะช่วยให้เด็ก ๆ มีบ้านที่อบอุ่นและสงบสุข